Click! Connect! Chow!
ดีใจมี Chow! ช่วยเติมเต็มชีวิตให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
สามารถเชื่อมต่อ IFTTT
ไม่สะดวกเอามือถือขึ้นมากดสามารถใช้ตำแหน่ง GPS หรือคำสั่งด้วยเสียงผ่าน google home หรือ alexa ควบคุมประตู

ไม่สะดวกเอามือถือขึ้นมากดสามารถใช้ตำแหน่ง GPS หรือคำสั่งด้วยเสียงผ่าน google home หรือ alexa ควบคุมประตู

จับตำแหน่ง GPS
ควบคุมด้วยเสียง
วิธีการตั้งค่า

  • สมัครบัญชี IFTTT
  • เข้าใช้บัญชี Chow! App
  • เชื่อมต่อกับคำสั่งที่มีอยู่หรือตั้งคำสั่งเอง